Sundhedspolitik

Sundhed, trivsel og livskvalitet hører sammen. Det er vigtigt at brugere af Arden-Hallerne føler at deres og andres sundhed er noget, der vedkommer dem. Samtidig respekterer vi den enkeltes ret til selv at vælge, hvordan de vil leve så længe det sker under ansvar. Vi mener i Arden-Hallerne, at vi har et specielt ansvar i forhold til børn og unge, som vi ønsker at have et særligt fokus på.

Vi har derfor udviklet en politik på områderne omkring rygning, alkohol og stoffer, som vi ser overholdt, når man befinder sig på Arden-Hallernes område.

Rygning
Hvad angår rygning udstikker loven retningslinier for, at der ikke må ryges indendøre. Vi har ingen indendørs rygekabine og al rygning indendørs er derfor forbudt. På udendørs områder ved og omkring Arden Hallerne er det forbudt at ryge jf. Mariagerfjord Kommunes rygepolitik. E-cigaretter er også omfattet af rygepolitikken.

Alkohol
Der udskænkes alkohol fra Arden Hallernes café. Vi opfordrer alle til en fornuftig og ansvarlig tilgang til køb og brug af alkohol, og forbeholder os retten til at nægte udskænkning. Selvsagt udskænkes der ikke alkohol til børn og unge under 18 år. Egen alkohol må ikke medbringes i Arden Hallerne.

Stoffer
Enhver brug af præstationsfremmende og euforiserende stoffer, som udstukket i WADAs 'Liste over forbudte stoffer og metoder' i Arden Hallerne er forbudt.
Derudover samarbejder Arden Fitness med Anti Doping Danmark. ADD besøger løbende Arden Fitness og hvis det er relevant, gennemfører ADD dopingkontrol i forbindelse med besøget. Misbrug og nægtelse af dopingkontrol vil resultere i omgående bortvisning og karantæne.