Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består på syv personer, der varetager institutionens daglige ledelse. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog under hensyntagen til de punkter, der kan læses under vedtægter.

Forretningsudvalget består af følgende personer:
Formand: Jens Dorph
Næstformand: Lisbeth Bøss
Kasser: Kenneth Kragelund
Sekretær: Steffen Christensen
Hanne Riise Dalgaard
Christopher Heegaard
Christian Christoffersen

Repræsentantskabsformand: Erik Østergaard